Mercedes-Benz

Əndazə ölçüləri və çəkisi

Avtomobilin uzunluğu - yığcam

Avtomobilin uzunluğu (mm)4895
Yüksüz çəki (kq) qoşqu ilə tam çəkidə1960–1987
Yük çəkisi (kq) qoşqu ilə tam çəkidə1113–1140
Qoşqu ilə ümumi çəki (kq)5100
Maksimum dam yükü (kq)150
Əyləc 3.4 / qoşqusuz qoşqudakı yedəkli yükün kütləsi (kq)2000 / 750
Maks. yük sahəsi (m)0,58 (0,72)
Maks. yük həcmi (m)2408 (2433)
Dönmə dairəsi Ø [m] | Ön xarici çarxın iz oxu boyunca dönmə diametri Ø [m]11,8 / 11,1

Avtomobilin uzunluğu - uzun

Avtomobilin uzunluğu (mm)5140
Yüksüz çəki (kq) qoşqu ilə tam çəkidə1985–2012
Yük çəkisi (kq) qoşqu ilə tam çəkidə1088–1115
Qoşqu ilə ümumi çəki (kq)5100
Maksimum dam yükü (kq)150
Qoşquya yüklənən yükün kütləsi əyləc ilə / əyləcsiz (kq)2000 / 750
Maks. yük sahəsi (m)0,99 (1,22)
Maks. yük həcmi (m)2653 (2678)
Dönmə dairəsi Ø [m] | Ön xarici çarxın iz oxu boyunca dönmə diametri Ø [m]11,8 / 11,1

Avtomobilin uzunluğu - çox uzun

Avtomobilin uzunluğu (mm)5370
Yüksüz çəki (kq) qoşqu ilə tam çəkidə2010–2037
Yük çəkisi (kq) qoşqu ilə tam çəkidə1063–1090
Qoşqu ilə ümumi çəki (kq)5100
Maksimum dam yükü (kq)150
Qoşquya yüklənən yükün kütləsi əyləc ilə / əyləcsiz (kq)2000 / 750
Maks. yük sahəsi (m)1,39 (1,7)
Maks. yük həcmi (m)2883 (2908)
Dönmə dairəsi Ø [m] | Ön xarici çarxın iz oxu boyunca dönmə diametri Ø [m]12,5 / 11,8